ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM)

HEPATOLOGIA
Oberta fins el 13/11/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciatura Medicina.

Especialitat en Aparell Digestiu.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència clínica en el maneig de malalts amb cirrosi i càncer de fetge. Experiència en treball multidisciplinari amb orientació a la medicina basada en el valor investigació i formació en immuno-oncologia.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible mati o tarda, de dilluns a divendres segons programa (40h/s)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries