Especialista a l’Institut Clínic d’Oftamologia (ICOF)

Oftalmologia
Oberta fins el 26/08/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina.

Especialitat en  Oftalmologia

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Es valorarà experiència en Hospital Universitari en l’àmbit d’oftalmologia General a les àrees de Consultes Externes, Urgències i suport a l’Atenció Primària.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible mati o tarda (30h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per incriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries