Especialista del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Bioquimica i genètica molecular
Oberta fins el 02/10/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina, Biologia, Farmàcia, Química o Bioquímica.

Especialitat en  Bioquímica Clínica, Anàlisis Clínics.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cromatografia liquida d’alta precisió (HPLC), cromatografia de gasos espectrometria de masses i tècniques de biologia molecular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de les 9h a les 17h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per incriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

 

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries