Especialista a la Direcció Mèdica. Anestesiologia.

Anestesiologia
Oberta fins el 02/10/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en  Anestesiologia

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en l’àrea de cirurgia general i digestiva d’alta complexitat, avaluació i optimització preparatòria i cures del malalt crític quirúrgic.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres flexible mati o tarda (40 h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

 

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries