Especialista a l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ)

Cirugia Ortopédica i Traumatologia
Oberta fins el 02/10/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia . Activitat a cobrir : Cirurgia Ortopèdica del peu, Traumatologia i Atenció Primària.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres flexible mati o tarda (40 h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

 

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries