Consultor/a 1 a l’Institut Clínic de Respiratori (ICR)

Cirugia Toràcica
Oberta fins el 02/10/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en  Cirurgia Toràcica

Experiència en  lideratge d’equips de treball

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: consultor/a 1

Horari:  De les 8h a les 15 h de dilluns a divendres (35 h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

 

  • Currículum normalitzat de l’HCB (o Curriculum complet de carrera professional, en cas dels especialistes sèniors o consultors)
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Expedient acadèmic
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries