Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Immunologia
Oberta fins el 21/10/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Farmàcia o Bioquímica.

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Coneixements en tècniques d’immunoteràpia amb TILs. Tècniques de Biologia Molecular. NGS. Monitorització de la Immunoteràpia cel·lular amb TILs. Processament cel·lular en condicions GMP. Caracterització de Subpoblacions Limfocitàries per Citometría.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00 (30h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

 

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries