Especialista a l'Institut Clínic d'Oftalmologia (ICOF)

Oftalmologia
Oberta fins el 07/10/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Oftalmologia.

Complir requisits mínims d'Especialista de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia de l'especialitat. Es valorarà experiència en Hospital Universitari en l'àmbit d'Oftalmologia General a les àrees de Consultes Externes, Urgències i suport a l'Atenció Primària. 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria Professional: Especialista

Horari: flexible mati o tarda (30 h/s)

 

Documentació a lliurar

· Curriculum simplificat de l'Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l'aplicació).

· Document acreditatiu de la llicenciatura i l'especialitat.

· Relació de les institucions hospitalàries on s'hagi format.

· Referències concretes dels serveis on s'hagi format.

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries