Especialista a l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID)

Salut Internacional
Oberta fins el 23/09/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Medicina Interna.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en atenció al viatgers internacionals en el pre i postviatge. Es valorarà experiència en pacients amb malaltia de Chagas i en països de renda baixa. Capacitat de treball en equip i coordinació d’equips.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. BECA PERIS SLT008/18/00132.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda, segons programació (40.h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries