Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM).

Hepatologia
Oberta fins el 18/11/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Aparell Digestiu.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en diagnòstic i tractament de pacients amb malalties hepàtiques, agudes i cròniques.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Torn de matí o tarda, segons planing, (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries