Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Bioquímica i Genètica Molecular
Oberta fins el 25/11/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Farmàcia, Química o Bioquímica.

Especialitat en Bioquímica Clínica, Anàlisis Clínics o amplia experiència en el camp.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixement tècniques biologia molecular. Experiència en tècniques de seqüenciació massiva, en bioinformàtica i en diagnòstic molecular de malalties genètiques.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de les 9h a les 17h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries