Especialista a l'Institut Clínic d'Oftalmologia (ICOF)

Oftalmologia
Oberta fins el 25/11/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Oftalmologia

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Es valorarà experiència en l’Hospital Universitari en l’àmbit d’Oftalmologia General a les Àrees de Consultes Externes, Urgències i suport a l’Atenció Primària.

Es valorarà formació especifica en Oculoplàstica Mèdica i Quirúrgica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible mati o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries