Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO).

Oncologia Radioteràpica
Oberta fins el 02/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Física.

Especialitat en Radiofísica Hospitalària.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable en el àmbit de radioteràpia hospitalària.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

 

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries