Especialista a l'Institut Clínic de Cirurgia Cardiovascular (ICCV)

Cardiologia
Oberta fins el 02/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cardiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en ecocardiografia.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 13:00h a 15:00h (10h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries