Especialista a l'Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Psiquiatria i Psicologia
Oberta fins el 02/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Psicologia.

Especialitat en Psicologia Clínica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en tractaments psicològics per a pacients amb trastorns mentals greus.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. FIS FEDER ISCIII PI18/00789.

Categoria professional: Especialista

Horari: Dimarts i dimecres de 12:00h a 20:00h i dijous de 16:00h a 20:00h (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries