Especialista a l'Institut Clínic de Cirurgia Cardiovascular (ICCV)

Cardiologia
Oberta fins el 02/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cardiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en assistència a pacients amb insuficiència cardíaca i miocardiopaties. Experiència en la realització i interpretació d’ecocardiografies.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. INT 19/0022

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns i dimecres de 09: 00 a 17:00h, dimarts alterns de 09:00 a 17:00h (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries