Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Anatomia Patològica
Oberta fins el 09/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Anatomia Patològica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Capacitat diagnòstica en l’àmbit de les biòpsies, citologies i autòpsies clíniques. Es valorarà la implicació en projectes de recerca amb resultats publicats.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 8:00h a 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries