Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Microbiologia
Oberta fins el 09/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Farmàcia, Química o Bioquímica.

Especialitat en Microbiologia i Parasitologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en el diagnòstic microbiològic, control d’esterilitat i validació així com en tècniques de biologia molecular fonamentalment seqüenciació .

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 9:00h a 17:00h (40h/s).

 

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries