Especialista a l'Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Neurologia
Oberta fins el 11/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Neurologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en realització electromiografia i maneig clínic de malalties neuromusculars. Es valorarà i/o experiència en electromiografia i malalties neuromusculars

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda.(30h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries