Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Immunologia
Oberta fins el 17/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Farmàcia.

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Immunoneurologia, Autoimmunitat, Immunoquímica, Immunologia Clínica i Immunologia Cel·lular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà el 17 de desembre de 2019.
Tornar al llistat de convocatòries