Especialista a l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID)

Medicina Preventiva i Epidemiologia
Oberta fins el 17/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Medicina Preventiva, especialment en programes de detecció de càncer, prevenció de malalties transmissibles per vacunes i aspectes relacionats amb la prevenció en general i la seguretat clínica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, segons programa, (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries