Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM)

Endocrinologia i Diabetis
Oberta fins el 24/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Endocrinologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia en l’especialitat en activitat intra i extrahospitalària. Es valorarà especialment l’experiència en el maneig del pacient amb diabetis, tant en tractament convencional com avançat

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Torn de matí o tarda, segons planing, (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries