Especialista a l'Institut Clínic d'Oftalmologia (ICOF)

Oftalmologia
Oberta fins el 30/12/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Oftalmologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia de l’especialitat en l’àmbit de l’Atenció Primària. Es valorarà experiència en Hospital Universitari en l’àmbit d’Oftalmologia General a les àrees de consultes Externes i Urgències.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda tres dies de dilluns a divendres (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries