Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM)

Gastroenterologia
Oberta fins el 27/01/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Aparell Digestiu.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en consulta externa general d’aparell digestiu i maneig del pacient ingressat amb patologia gastrointestinal. Experiència en endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica. Inquietud per desenvolupar estudis de recerca clínica o traslacional.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Torns de matí o tarda, segons planing (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic
Tornar al llistat de convocatòries