Especialista a l'Àrea d'Urgències (AU)

Urgències
Oberta fins el 20/02/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Pneumologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència demostrable de 2 anys a Medicina d’Urgències de Tercer Nivell.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Torns de 12h, matí o tarda de dilluns a divendres segons planing (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries