Especialista a l'Institut Clinic Respitarori (ICR)

CIRURGIA TORÀCICA
Oberta fins el 02/03/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Cirurgia Toràcica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Capacitat per realitzar tots els procediments quirúrgics de l’especialitat i consolidar el projecte d’investigació del Servei.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

 

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries