Especialista a l'Institut de Ginecologia, Obstetricia i Ginecologia (ICGON)

Medicina Maternofetal
Oberta fins el 12/02/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Ginecologia i Obstetrícia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Medicina Maternofetal. Experiència en cardiologia fetal.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. BECA PERIS SLT008/18/00156.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda de dilluns a divendres (17,5h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries