Especialista a l'Institut Clínic de Neurociències (ICN)

Psiquiatria Infanto-Juvenil
Oberta fins el 12/02/2020 a les 23:59
Requisits

 

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Psiquiatria.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en hospitalització d’aguts de psiquiatria infantil i juvenil.

 

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal. INT 19/00021

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda.(17.5h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.

Referències concretes dels serveis on s’hagi format

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.

Tornar al llistat de convocatòries