Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ)

Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial
Oberta fins el 23/03/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Maxil·lofacial.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència pròpia de l’especialitat

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Dimarts, dimecres i divendres (primera setmana) i, dimarts i divendres (segona setmana) 17.5h/s.

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries