Especialista a la Direcció Mèdica - Anestesiologia (DM)

Anetesiologia
Oberta fins el 03/04/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Anestesiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència assistencial de mínim un any en anestesiologia per a cirurgia abdominal i procediments diagnòstics i experiència en avaluació i optimització preparatòria

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries