Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Bioquímica i Genètica Molecular
Oberta fins el 06/04/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia., Farmàcia, Biologia, Química, Bioquímica

Especialitat Bioquímica Clínica, Anàlisis o amplia experiència en Genètica Molecular.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en tècniques de seqüenciació massiva. Coneixements tècniques biologia molecular. Experiència en bioinformàtica. Experiència en diagnòstic molecular de malalties genètiques.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 13:00 hores (25h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries