Especialista a l'Institut d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ)

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Oberta fins el 06/04/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Traumatologia d’UCIES.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible de dilluns a divendres matí o tarda (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries