Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Bioquímica i Genètica Molecular
Oberta fins el 11/05/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia o Farmàcia o Biologia, o Bioquímica

Especialitat Bioquímica Clínica, Anàlisis Clínics.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en cromatografia líquida d’alta precisió (HPLC), cromatografia de gasos, espectrometria de masses i tècniques de biologia molecular.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 17:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà l’11 de maig de 2020.
Tornar al llistat de convocatòries