Especialista a l'Àrea del Medicament (AM)

Farmàcia
Oberta fins el 13/05/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Farmàcia.

Especialitat en Farmàcia Hospitalària .

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Coneixement en desenvolupament de medicaments i metodologia de la recerca clínica. Coneixements de bones pràctiques clíniques i CEIm. Prescripció  electrònica i gestió informatitzada de protocols farmacoterapèutics. Capacitat de treball en equip, bona comunicació, rigor i capacitat per a gestionar equips.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 10:00 a 18:00 h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries