Especialista a l'Àrea del Medicament (AM)

Farmacologia
Oberta fins el 18/05/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Farmàcia, Biologia o Biomedicina.

Especialitat en Farmacologia Clínica o amplia experiència  demostrada en les característiques de la posició.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Gestió i supervisió de projectes amb ATMP (Advance Therapy Medicinal Product) de fabricació local. Coneixement o experiència en registre i tràmits per l’autorització  d’assaigs clínics amb AMTP. Coneixement i experiència acreditada en regulació. Coneixement o experiència en regulació de medicaments i elaboració de IMPDs (Investigational Medicinal Product Dossiers). Experiència acreditable en l’elaboració i presentació dels documents per a l’autorització  d’ús de medicaments per part de les agències reguladores. Domini anglès parlat i escrit.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00 h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries