Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ)

Otorinolaringologia
Oberta fins el 18/05/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Otorinolaringologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en tumors de cap de coll i cirurgia reconstructiva.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda, de dilluns a divendres (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries