Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Anatomia Patològica
Oberta fins el 25/05/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Anatomia Patològica

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital ClÍnic de Barcelona.

Experiència en citogenètica hematològica i genètica molecular. Haver treballat en l’àmbit de l’hematologia.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar

•    Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
•    Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
•    Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
•    Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries