Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Anatomia Patològica
Oberta fins el 25/05/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Anatomia Patològica.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Patologia Digital i Patologia Ginecològica i Perinatal (biòpsies, autòpsies i citologies).

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 12:00 hores (20h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries