Metge Especialista Assistencial d'Urgències a l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON)

Neonatologia
Oberta fins el 03/06/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Pediatria.

Complir els requisits mínims d’Especialista Assistencial d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Neonatologia (atenció continuada neonatal en cures intensives).Experiència, formació i/o interès en recerca clínica o bàsica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte laboral temporal.

Categoria professional: Especialista Assistencial d’Urgències.

Horari: Guàrdies segons planing.

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Projecte d’investigació associat a la plaça convocada.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries