Especialista a l'Institut Clínic d'Oftalmologia (ICOF)

Oftalmologia
Oberta fins el 22/06/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Oftalmologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Es valorarà experiència en Hospital Universitari en l’àmbit d’Oftalmologia General i de Suport a l’Atenció Primària i també a les àrees de Glaucoma Mèdic i Quirúrgic.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible matí o tarda,de dilluns a divendres (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries