Especialista a l'Institut Clínic de Nefrologia i Trasplantament Renal (ICNU)

Nefrologia i Trasplantament Renal
Oberta fins el 24/06/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Nefrologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en nefrologia clínica. Experiència en Trasplantament Renal, Donant Cadàver i Donant Viu. Experiència en Trasplantament de Pàncrees. Experiència en recerca Experimental Trasplantament. Experiència en recerca Biomarcadors. Experiència models experimental Trasplantament Renal i Insuficiència Renal. Gestió Llista Espera Trasplantament. Capacitat de treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres de 08:30h a 16:30h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries