Especialista al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

Immunologia
Oberta fins el 06/07/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia o Farmàcia.

Especialitat en Immunologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència assistencial i investigadora en el biodiagnòstic de la Hipersensibilitat i Al·lèrgia d’adults i pediàtrica. Coneixement en el diagnòstic molecular de l’Al·lèrgia, basat en el reconeixement de components i epitops. Es valorarà l’experiència en tècniques in vitro múltiplex i la seva interpretació. Es valorarà l’experiència en estudis funcionals amb cèl·lules efectores de la resposta al·lèrgica i les patologies immunomediades. Experiència en Organització de laboratori assistencial. Experiència en citometria de flux.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00 hores (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries