21 convocatòries actives
fins 17/02 2022
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON) - 450-3052
GINECOLOGIA
fins 21/02 2022
METGE ESPECIALISTA ASSISTENCIAL D’URGÈNCIES A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM) - 9913-3054
GUÀRDIES URGÈNCIES CIRURGIA GENERAL
fins 22/02 2022
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON) - 31528-3061
GINECOLOGIA
fins 28/02 2022
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM). - 106-3067
ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
fins 28/02 2022
ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES DIGESTIVES I METABÒLIQUES (ICMDM) - 167-3069
GASTROENTEROLOGIA
fins 07/03 2022
ESPECIALISTA A L'INSTITUT CLÍNIC DE MALALTIES HEMATOONCOLÒGIQUES. ONCOLOGIA MÈDICA - 32.589-3064
ONCOLOGIA MÈDICA