23 convocatòries actives
fins 31/03 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28106-2843
Cirurgia Gastrointestinal
fins 31/03 2021
Especialista a l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ) - 31498-2844
Reumatologia
fins 01/04 2021
Especialista a l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ) - 31499-2845
Reumatologia
fins 08/04 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 31577-2848
Cirurgia Gastrointestinal
fins 12/04 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) - 28501-2849
Neonatologia
fins 12/04 2021
Especialista a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) - 31534-2850
Ginecologia