44 convocatòries actives
fins 27/07 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 30107-2702
Gastroenterologia
fins 28/07 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID) - 28606-2705
Malalties Autoimmunes Sistèmiques
fins 04/08 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO) - 30144-2708
Oncologia Mèdica
fins 10/08 2020
Especialista a l'Institut Clínic Respiratori (ICR) - 30160-2709
Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria