44 convocatòries actives
fins 03/09 2020
Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ) - 26127-2723
Reumatologia
fins 03/09 2020
Metge Especialista Assistencial d'Urgències a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 9911-2724
Guàrdies Urgències Cirurgia General