26 convocatòries actives
fins 14/04 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28952-2651
Cirurgia Gastrointestinal
fins 20/04 2020
Espeiclista a l'Institut Clínci de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO) - 28610-2655
Oncologia Mèdica
fins 27/04 2020
Especialista a l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetricia i Neonatologia (ICGON) - 28671-2659
Ginecologia
fins 04/05 2020
Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques Quirúrgiques (ICEMEQ) - 28991-2660
Cirurgia Maxil·lofacial