Llista de convocatòries

28 convocatòries actives
fins 23/09 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28106-2523
Cirurgia Gastrointestinal
fins 26/09 2019
Especialista a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetricia i Neonatologia (ICGON) - 28671-2528
Ginecologia