14 convocatòries actives
fins 09/03 2020
Especialista Assitencial D’Urgències a l’Institut Clínic De Ginecologia, Obstetricia I Neonatologia (ICGON) - 16643-2628
NEONATOLOGIA
fins 09/03 2020
Especialista Assitencial d’Urgències a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetricia i Neonatologia (ICGON). - 28050-2629
NEONATOLOGIA
fins 24/05 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) - 28312-2459
Medicina Maternofetal
fins 24/05 2019
Especialista a l'Institut Clínic Respiratori (ICR) - 28314-2461
Atenció Primària Especialitzada Pneumologia
fins 24/05 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) - 28315-2462
Medicina Maternofetal
fins 08/07 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) - 1158-2583
Urologia
fins 15/07 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Oncològiques (ICMHO) - 28139-2465
Oncologia Radioteràpica
fins 15/07 2019
Especialista a l'Institut de Neurociències (ICN) - 28305-2469
Psiquiatria i Psicologia