30 convocatòries actives
fins 17/12 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28779-2591
Gastroenterologia
fins 17/12 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMID) - 25966-2592
Medicina Preventiva i Epidemiologia
fins 24/12 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28730-2580
Endocrinologia i Diabetis
fins 30/12 2019
Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 4557-2598
Urgències de Cirurgia General