23 convocatòries actives
fins 23/09 2020
Especialista a l'Insittut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM) - 28106-2732
Cirurgia Gastrointestinal