38 convocatòries actives
fins 02/12 2019
Especialista a l'Institut de Neurociències (ICN) - 28722-2573
Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
fins 09/12 2019
Especialista a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ) - 25894-2582
Rehablitació