ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN)

Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
Oberta fins el 03/08/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia .

Especialitat en Psiquiatria.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en psiquiatria del nen i adolescent. Coneixement de la xarxa assistencial de Salut Mental Infantil i Juvenil i en Trastorns de la Conducta Alimentària..

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari:Flexible matí o tarda (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.


Tornar al llistat de convocatòries